Profile
Join date: Jan 13, 2022
About

IAS cung cấp các phương pháp đào tạo ISO 14001 tốt nhất và tiến hành các chương trình cho các chuyên gia và nhiều tổ chức. Chúng tôi cũng có đào tạo và đánh giá viên ISO 14001 với nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức để giúp bạn vượt qua các yêu cầu quản lý ISO. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo ISO 14001 sau đây ngoài khóa đào tạo đánh giá viên chính ISO 14001 (cấp độ 1):


Raj kumar
More actions